ภาควิชาคุรศาสตร์เครื่องกล สาขาแมคคาทรอนิกส์ เปิดอบรม Waijung Blockset for Beginners
Published at 2015-01-27 03:03:03
ภาควิชาคุรศาสตร์เครื่องกล สาขาแมคคาทรอนิกส์ เปิดอบรม Waijung Blockset for Beginners วิทยากรอบรม สรรพงศ์ ทานอก & ชัยพร ศิลาวัชนาไนย อบรมวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.58 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มจพ. คณะครุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ห้อง 401 ลงชื่อเข้าอบรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 23 ก.พ.58
 

ภาควิชาคุรศาสตร์เครื่องกล สาขาแมคคาทรอนิกส์

เปิดอบรม Waijung Blockset for Beginners

วิทยากรอบรม สรรพงศ์ ทานอก & ชัยพร ศิลาวัชนาไนย

อบรม วันเสาร์ที่ 28 ก.พ.58 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มจพ. คณะครุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ห้อง 401
หัวข้อการอบรม
 Introduction 

  •    Concept - Why Waijung? 
  •     Minimum Requirements 
  •     Software Installation

Basic Examples

  •     การตั้งค่า Digital IO
  •      การใช้งาน Character LCD
  •      การใช้งานโมเดล Analog to Digital Converter

 Advanced Examples

  •     การใช้งานโมเดล Timer เพื่อสร้าง PWM
  •     การอ่านค่าความเร็วมอเตอร์ด่วน ด้วย Encoder
  •     พื้นฐานการควบุคมความเร็วมอเตอร์ด้วยตัวควบคุม PID

อุปกรณ์ 1 ท่าน/ชุด รับจำนวน 10 ท่าน 
- ค่าอบรม 1,500 บาท/ท่าน

 ลงชื่อเข้าอบรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 23 ก.พ.58

http://goo.gl/forms/z3lMn4Bjih

สอบถามรายละเอียดเพิ่อมติม sunphont.t@aimagin.com