ภาควิชาคุรศาสตร์เครื่องกล สาขาแมคคาทรอนิกส์ เปิดอบรม Waijung Blockset for Beginners

published at 2015-01-27 03:03:03
ภาควิชาคุรศาสตร์เครื่องกล สาขาแมคคาทรอนิกส์ เปิดอบรม Waijung Blockset for Beginners วิทยากรอบรม สรรพงศ์ ทานอก & ชัยพร ศิลาวัชนาไนย อบรมวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.58 เวลา 9.00-16.00 น... More

"I Do Idea I Dream เพาะเมล็ดพันธ์ุวิชาการ" @ม.นเรศวร

published at 2014-10-12 19:03:28
30 ตุลาคมนี้พบกับทีมงาน Aimagin ที่งานสัมมนา "I Do Idea I Dream เพาะเมล็ดพันธ์ุวิชาการ" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยภายในงานทุกท่านจะได้พบ... More

New Toy in our LAB – 3D Printer

published at 2014-01-13 13:35:40
Although, a little late in the game, we just acquired ourselves this new 3D printer manufactured by a Chinese manufacturer Flash Forge. We plan to use it to make enclosures for our electronic boards and other useful components. ... More

Waijung Workshop @KMUTNB (28 June 2013)

published at 2013-07-31 18:40:40
Waijung Workshop @KMUTNB (28 June 2013)... More

RTNA-ARDA-Aimagin R&D Collaboration (12 June2013)

published at 2013-06-17 08:05:33
คุณรัตติยา ลือฤทธิกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอมเมจิน จำกัด เป็นผู้แทนของบริษัทเอมเมจินในพิธีลงนามในหนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนโคร... More
1 Item(s) Show per page