ระบบตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นสำหรับการเก็บยา แสดงผลผ่านระบบเครือข่ายและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ Temperature and Humidity Monitoring System Displaying via Web Browser and Signaling Alarm via Smartphone

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นสำหรับการเก็บยา แสดงผลผ่านระบบเครือข่ายและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์  Temperature and Humidity Monitoring System Displaying via Web Browser and Signaling Alarm via Smartphone

AbstractThis paper introduces the development of a working embedded system designed totally using graphical
programming technique for both hardware and service software. The temperature and humidity monitoring system for hospital medical storage implements SQLite database supporting data display via web browser, for both current and stored data. Light and sound alarm is added as well as alarming messages via SMS and Email using GSM network. The system includes wireless temperature and humidity sensors running on battery, room temperature and humidity sensors, each receive data signal from the previous and then send data wirelessly to the database and webserver for web browser servicing, lastly physical light and sound alarm boxes are installed where people work.
Item TypeConference Paper
Titleระบบตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นสำหรับการเก็บยา แสดงผลผ่านระบบเครือข่ายและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์
Temperature and Humidity Monitoring System Displaying via Web Browser and Signaling Alarm via Smartphone
Authorสิริรัตน์ ไตรวิรัตน, ภาสกร ด้วงเหมือน, สุบิน บรรยง
LanguageThai
Conference Nameการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
Placeนครราชสีมา
URLhttp://www.tsme.org/home/phocadownload/MENETT29/drc30_finalfullpaper.pdf
TagsEmbedded system, Monitoring system, Medicine Storage, Internet, GSM, Wireless, สมองกลฝังตัว, ระบบตรวจวัด, ห้องเก็บยา, อินเตอร์เน็ต, ระบบโทรศัพท์จีเอสเอ็ม, ไร้สาย

Related Posts
  1. Waijung 2 for ESP32 New Features!! Waijung 2 for ESP32 New Features!!
  2. Model Based System Design of Conceptual Drive-by-Wire ECU Functions for Electric Vehicle Conversion Model Based System Design of Conceptual Drive-by-Wire ECU Functions for Electric Vehicle Conversion
  3. Regularized NLMS Control for Power Quality Improvement in Grid-connected PV Systems Regularized NLMS Control for Power Quality Improvement in Grid-connected PV Systems
  4. Design and performance of cylindrical-parabolic solar collectors with different control systems Design and performance of cylindrical-parabolic solar collectors with different control systems
Related Products