Tag: Rayal Thai Navy

  1. งานนิทรรศการออนไลน์ AI และ Big Data กองทัพเรือ x Aimagin

    งานนิทรรศการออนไลน์ AI และ Big Data กองทัพเรือ x Aimagin ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ AI และ Big Data กองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 10 - 16 สิงหาคม 64เอมเมจินไม่ได้ทำเฉพาะระบบ Waijung... Read more...

1 Item

Show per page