Fuzzy Logic Controller

Fuzzy Logic Controller

New!!

        สำหรับผู้ที่สนใจ Model-based design และการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ บริษัท Aimagin มี E-books Fuzzy Logic Controllerที่แนะนำเทคนิคการออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบตัวควบคุม Fuzzy Logic Controller (FLC) ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยใช้เทคนิค Rapid Prototyping และ Non-Model-Based Design ร่วมกับการออกแบบให้ระบบควบคุม FLC คงทนต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้น และนำตัวควบคุม FLC ที่ออกแบบไปประยุกต์ใช้ ข้อมูลจาก อ.ดร.สรรพงศ์ ทานอก อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ใช้งาน Waijung Blockset นำไปประยุกต์ใช้และสอนนักศึกษาใช้งานในระดับสูงต่อไป


 .

Download Fuzzy Logic Controller

https://drive.google.com/file/d/1d3RcG4beXozoFdMRUMPCfmt5wli3D405/view?usp=sharingscan เพื่อดาวน์โหลด Fuzzy Logic Controller

.

.

.ทดลองใช้ Waijung 2 ฟรี!!
https://www.aimagin.com/en/waijung-2.html


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Waijung 2  

https://www.aimagin.com/en/waijung-2.html 


ถาม-ตอบเกี่ยวกับ Waijung 2
https://support.aimagin.com/projects/support/boards/9 

Contact us

Tel. : +66 (0)93-039-2700  or +66 (0)86 246 2446

Email : sales@aimagin.com 

Website :  www.aimagin.com 

LINE Official : @aimagin 

Facebook : Aimagin Co.,Ltd. 

Address : Aimagin Co.,Ltd. (Head Office)

No. 555/387 Mu 5, Bang Mueang Sub-district,

Mueang Samut Prakan District, Samutprakan Province 10270 Thailand

Related Posts
  1. Review จากผู้ใช้งานจริงกับความสะดวกที่มาพร้อมกับ Waijung Review จากผู้ใช้งานจริงกับความสะดวกที่มาพร้อมกับ Waijung
Related Products