มารู้จักกับ Aimagin (Who are we?) Eng Sub

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Aimagin Analytics พัฒนาสู่ Gen 2 (Go to Gen 2)

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

"ขนำ" กับการแก้ไขปัญหาด้วย Aimagin Analytics

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Temporal Table

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Aimagin กับงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Waijung 2 for ESP32

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Webinar Waijung 2 for ESP32 (21 Feb 2022)
Waijung 2 for ESP32 - Custom Code Block
Waijung 2 for ESP32 - HTTP Server Block

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Waijung 2 for ESP32 - External Mode Simulation
Waijung 2 for ESP32 with TESA Top Gun Rally 2022
User Review "Medical equipment recovery system Developed by Aimagin Analytics 2"

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

How to use Waijung 2 with ThingSpeak (without writing a single line of code)
Data transmission to the database with aMG 4-20mA to WiFi Data Logger.
ESP32 + Simulink Real-Time Parameter Tuning and Signal Monitoring via Serial
Ball screw position control by potentiometer using MATLAB/Simulink and Waijung 2 for ESP32
Control the position of a Conveyor Belt using MATLAB/Simulink and Waijung 2 for ESP32
Embedded Linear actuator control using MATLAB/Simulink and Waijung 2 for ESP32

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Beam Balance using MATLAB/Simulink and Waijung 2 for ESP32
Water level control by fuzzy logic control system using MATLAB/Simulink and Waijung 2 for ESP32
Control DC Motor with PID Controller using MATLAB/Simulink and Waijung 2 for ESP32

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Introduce Waijung 2 for ESP32
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่
แนะนำระบบติดตามและประเมินตัวชี้วัด (KPI)
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่